ทิศทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 2561
July 2, 2018
เทคนิคการลงทุนสำหรับคนเริ่มทำงาน
July 17, 2018

มาทำความรู้จักกับ SPDR Gold Trust

SPDR หรือ SPDR Gold Trust คือ กองทุนเปิดดัชนีที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Exchange Traded Fund : ETF) หมายถึง กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกองทุนเน้นการสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่งในตลาดลอนดอน คือ London Gold PM Fix Price ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่สะดวกสบายมากกว่าเพราะผู้ลงทุนไม่ต้องเก็บรักษาทองคำแท่งด้วยตนเอง เนื่องจากกองทุน SPDR Gold Trust มีผู้เก็บรักษาทองคำแท่งให้ ได้แก่ ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ สหรัฐอเมริกา (HSBC Bank USA, N.A.)
กองทุน SPDR Gold Trust จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง คือ นิวยอร์ก สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น โดยกองทุนทองคำในหลายประเทศก็มีนโยบายลงทุนใน SPDR Gold Trust อีกทีหนึ่ง ซึ่ง SPDR Gold Trust จะเป็นตัวที่คอยรวบรวมคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนจากนักลงทุนรายย่อย หรือสถาบันในประเทศต่าง ๆ ดังนั้นระดับการถือครองทองคำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของ SPDR Gold Trust จึงเป็นตัวสะท้อนมุมมองต่อทองคำของนักลงทุนทั่วโลกได้เป็นอย่างดี กล่าวคือหากกองทุนมีการถือครองทองเพิ่มมากขึ้น ราคาจะแนวโน้มปรับตัวขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการซื้อ ในทางกลับกันถ้าในกองทุนมีการถือครองทองคำลดน้อยลง ราคาก็จะมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

 

Comments are closed.