Trending market กับ Sideway market
December 28, 2018
แนวรับที่ดี
January 4, 2019

Golden Cross

Golden Cross คืออะไร

เทรดเดอร์มืออาชีพหลายท่านได้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการยืนยันทิศทางของแนวโน้ม เพื่อกำหนดฝั่งในการเทรดว่าเราควรจะอยู่ฝั่งไหน ถ้าแนวโน้มเป็นขึ้น ก็จะอยู่ฝั่ง Long และถ้าแนวโน้มเป็นลง ก็จะอยู่ฝั่ง Short โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการกรองแนวโน้มนั้นก็มักใช้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งส่วนมากที่นิยมก็มักจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 และ 200 วันในการดูทิศทาง

โดยปกติถ้าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ตัด 200 ขึ้น ที่เรียกกันว่า Golden Cross ซึ่งจะเป็นสัญญาณ Bullish ราคาเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ก็ควรอยู่ฝั่ง Long (ในทางตรงกันข้าม ถ้าเส้น 50 วัน ตัดเส้น 200 วันลง ก็เป็นสัญญาณ Bearish ราคาเข้าสู่แนวโน้มขาลง เทรดเดอร์ก็ควรอยู่ฝั่ง Short)
และถ้าราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น 50 วัน และ 200 วันก็แสดงถึงแนวโน้มของขาขึ้น ซึ่งหลายคนนำเส้นค่าเฉลี่ยเป็นจังหวะในการหาจุดจังหวะเข้าเทรดได้เช่นเดียวกัน โดยถ้าราคาย่อตัวลงมาแตะเส้นดังกล่าว เป็นจังหวะเข้าเปิด Long (ในกรณีแนวโน้มขาขึ้น)
ซึ่งเทรดเดอร์ที่มีความสามารถมักใช้จังหวะย่อตัวของราคาในการเข้าเทรด เพื่อให้ได้ราคาที่ได้เปรียบกว่า และความเสี่ยงน้อยกว่า สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยิ่งเรานำหลักการเส้นค่าเฉลี่ยนี้ไปประกอบการใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่าง แนวรับ แนวต้าน , Price action , รูปแบบแท่งเทียน หรือกระทั่ง Indicator ต่างๆ มาประกอบการเทรด เราก็จะสามารถสร้างโอกาสการชนะในการเทรดได้มากยิ่งๆขึ้นไป

Comments are closed.