ออมทอง


ขั้นตอนการออมทองกับไทยเจริญ

1. สมัครเปิดบัญชีออมทอง โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารคำขอเข้าร่วมโปรแกรมออมทองกับไทยเจริญ กรุณาเซ็นชื่อที่ตำแหน่ง * ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

 • เอกสารข้อกำหนดของโปรแกรมออมทองกับไทยเจริญ กรุณาเซ็นชื่อในหน้าสุดท้าย

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • ส่งเอกสารมาที่

บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จำกัด 1710 ชั้น 17 อาคาร 2 ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 1.  โอนเงินที่ต้องการจะออมงวดแรกมาที่

 • เลขที่บัญชี 013-3-81294-6 ชื่อบัญชี บจก.ไทยเจริญโกลด์สมิท ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล

 • เลขที่บัญชี 896-2-16788-9 ชื่อบัญชี บจก.ไทยเจริญโกลด์สมิท ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาสหไทยพลาซ่าทุ่งสง

 • Prompt-pay  : 080-555-700-0570 ชื่อบัญชี บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จำกัด

 1. บริษัทจะปิดรอบชำระเงินรายเดือนทุกวันทำการที่ 3 ของเดือน และจะทำการซื้อทองให้ลูกค้าในวันทำการที่ 4 ของเดือน

 2. ลูกค้าสามารถสมัครบริการตัดผ่านบัญชีอัตโนมัติในวันที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ออมทอง และเจ้าหน้าที่จะแนะนำการสมัครบริการดังกล่าวให้ลูกค้า เพื่อทำการตัดยอดในงวดถัดไป

 3. หากลูกค้าต้องการถอนทองคำหรือขายทองคำ ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ต้องการถอนทอง และสามารถนัดรับทองได้ภายใน 2 วันตั้งแต่วันที่ลูกค้าแจ้งถอน

 4. จำนวนทองคำขั้นต่ำที่ลูกค้าถอน/ขายได้คือ 1 สลึง

 5. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายทองคำที่ฝากไว้ ราคาที่ลูกค้าได้จะเป็นราคาสมาคมค้าทองคำประกาศเวลา 16.00 น. ของวันที่ลูกค้าสั่งขาย

 6. บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ให้กับบริษัทเท่านั้น

คำถามที่มักพบบ่อย

 1. ออมทองคืออะไร

 => เป็นการลงทุนแบบ DCA ลดความผันผวนของราคา เนื่องจากทยอยซื้อทองในทุกวันทำการ ลูกค้าจะได้ทองคำสะสมในราคาเฉลี่ย

 1. หลักฐานการสมัครที่ใช้มีอะไรบ้าง

 => เอกสารการสมัครของบริษัท , สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดธนาคาร

 1. ขั้นต่ำในการออมคือเท่าไหร่

 => 1,000 บาท ต่อเดือน

 1. อยู่ต่างจังหวัดเปิดบัญชีได้มั้ย

 => ได้ เนื่องจากเรามีการจัดส่งเอกสารให้ทางอีเมล์ จากนั้นลูกค้าทำการกรอกเอกสารพร้อมแนบหลักฐาน ส่งมาให้ทางบริษัท

 1. เราตรวจสอบน้ำหนักทองคำสะสมได้อย่างไร

 =>  บริษัทมีระบบให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะทองคำสะสมผ่านระบบออนไลน์