สินค้าและบริการ

ทองคำแท่ง 96.5% มาตรฐานทองไทย


 
สินค้าทองคำประเภท 96.5% เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับแพร่หลายในตลาดประเทศไทย ซึ่ง ไทยเจริญ กรุ๊ป ได้เปิดกิจการธุรกิจการซื้อ-ขายทองคำแท่งมากกว่า 42 ปี เราคือ หนึ่งในสมาชิก ของ สมาคมค้าทองคำที่ได้รับการการันตีในเรื่องคุณภาพสินค้าและมาตรฐานระดับประเทศ
 

ทองคำแท่ง 99.99% มาตรฐานโลก LBMA (แท่ง 1 กิโลกรัม)


ทองคำแท่งระดับพรีเมี่ยมที่ได้รับมาตรฐาน LBMA ความนิยมซื้อและขายในตลาดโลกก็จะเป็นทองคำประเภท 99.99%

ทองคำ 99.99% ระดับพรีเมี่ยม (LBMA Brand) ขนาดลงทุนแท่งละ 1 กิโลกรัม SWISS BRAND  
Valcambi ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม Country: Switzerland

  
Metalor ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม Country: Switzerland

  
Argor Heraeus ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม Country: Germany

  
PAMP SA ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม Country: Switzerland

ขั้นตอนการซื้อ-ขาย


 
การเปิดบัญชีซื้อ-ขาย: เอกสารสำหรับการเปิดบัญชี

  
1.สำเนาบัตรประชาชน

  
2.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร

  
3.Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

  
4.สำเนาทะเบียนบ้าน

  
5.หนังสือสัญญาซื้อ-ขายทองคำ >ดาวน์โหลดสัญญาซื้อ-ขายทองคำ<

การวางเงินค้ำประกัน (Margin)


 
วางหลักประกันเพียง 8% ของราคาทองคำ (1,600 บาท/บาททองคำ) ก็สามารถซื้อ-ขายผ่านโทรศัพท์ และออนไลน์ได้ทันที

  

ทองคำ 96.5%


   
ต้องวางเงินประกัน (Margin) จำนวนวงเงินขั้นต่ำ 8,000 บาท สามารถทำการซื้อ-ขายขั้นต่ำได้ครั้งละ 5 บาททองคำทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย

  

ทองคำ 99.99%


   
ต้องวางเงินประกัน (Margin) จำนวนวงเงินขั้นต่ำ 105,600 บาท สามารถทำการซื้อ-ขายขั้นต่ำได้ครั้งละ 1 กิโลกรัมทองคำทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย

หมายเหตุ**


   
การวางเงินประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบริษัท

   
สำหรับร้านทอง จำนวนการวางเงินประกันจะเป็นอัตราพิเศษ สามารถสอบถามเพิ่มได้กับทางบริษัท

การทำคำสั่งซื้อ-ขาย


TCGOLD PHONE


 
1.ลูกค้าสั่งซื้อ-ขายกับเจ้าหน้าที่การตลาดได้ที่เบอร์ 075-411-999

 
2.ลูกค้าต้องยืนยันคำสั่งซื้อ-ขายกับเจ้าหน้าที่การตลาดด้วยการแจ้งชื่อและรหัสลูกค้า

 
3.เจ้าหน้าที่การตลาดจะทำการทวนคำสั่งซื้อ-ขายกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง

TCGOLD ONLINE


 
1.ลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ www.tcgold.com

 
2.ลูกค้าเข้าเมนู REAL TIME เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

 
3.เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วก็จะสามารถทำคำสั่งการซื้อ-ขายได้ง่ายๆ ในแบบราคา Real time

หมายเหตุ**


   
การทำคำสั่งซื้อ-ขายด้วยการโทรศัพท์ในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯได้มีระบบการบันทึกการสนทนาทุกครั้ง

การชำระหรือเคลียร์พอร์ต


 
การชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี พร้อมแจ้งยืนยันการชำระเงิน แล้วลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการโอนไว้ด้วย เพื่อนำมาใช้ยืนยันทางธุรกรรมกับทางบริษัทฯ ระยะเวลาในการโอนเงินกำไรจากการซื้อ-ขาย ทางบริษัทฯจะทำการโอนเงินภายในระยะเวลา T+2การนัดรับสินค้า


 
เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินหรือเคลียร์พอร์ตเรียบร้อยแล้ว และหากลูกค้ามีความต้องการรับสินค้ากลับ ลูกค้าจะต้องทำการนัดรับสินค้าล่วงหน้า 1 วันเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะได้รับสินค้าครบตามจำนวนที่ได้นัดไว้


ช่องทางการชำระเงินเงื่อนไขการทำธุรกรรม


 
1.สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

   
- วันจันทร์ เวลา 9.30 – 03.00 น.

   
- วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 03.00 น.

   
- วันศุกร์ เวลา 07.00 – 02.00 น.

 
2.หลังจากลูกค้าตกลงราคาซื้อ-ขายแล้วต้องชำระเงิน (กรณีซื้อ) หรือส่งมอบทองคำ (กรณีขาย) ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

 
3.การส่งมอบสินค้าจะดำเนินการเมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 
4.กรณีผิดนัดชำระค่าซื้อขายทองคำ ลูกค้าต้องชำระเบี้ยปรับตามที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าไม่ได้ชำระตามเวลาที่กำหนดทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จะมีการคิดดอกเบี้ย 1.29%ต่อเดือน จากยอดเบี้ยปรับที่คงค้าง

 
5.อัตราหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัทฯ

 
6.ลูกค้าสามารถฝากทองคำไว้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะออกหลักฐานใบรับฝากทองคำให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้า โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากทอง

หมายเหตุ**


   
เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันและเวลารับทองล่วงหน้า