ข่าวสารการลงทุน

Daily Report พฤษภาคม 2562


Night Report พฤษภาคม 2562


Daily Report เมษายน 2562


Night Report เมษายน 2562


Daily Report มีนาคม 2562


Night Report มีนาคม 2562


Gold Weekly Report- มีนาคม 2562


Gold Weekly Summary- มีนาคม 2562


Daily Report กุมภาพันธ์ 2562


Night Report กุมภาพันธ์ 2562


Gold Weekly Report- กุมภาพันธ์ 2562


Gold Weekly Summary- กุมภาพันธ์ 2562


Daily Report มกราคม 2562


Night Report มกราคม 2562


Gold Weekly Report- ธันวาคม 2561


Gold Weekly Summary- ธันวาคม 2561


Daily Report ธันวาคม 2561


Night Report ธันวาคม 2561


Daily Report พฤศจิกายน 2561


Night Report พฤศจิกายน 2561


Gold Weekly Report- ตุลาคม 2561


Gold Weekly Summary- ตุลาคม 2561


Night Report ตุลาคม 2561


Daily Report ตุลาคม 2561


Gold Weekly Report- กันยายน 2561


สไลด์2
weekly-1009_002
weekly-1709_002

Gold Weekly Summary- กันยายน 2561


สไลด์1
สไลด์1
weekly-1009_001

Night Report กันยายน 2561


Daily Report กันยายน 2561


Gold Weekly Report- สิงหาคม 2561


สไลด์2
สไลด์2